Som forbruger har du let adgang til dine data - 24 timer i døgnet!

Med E|Forsyning kan du som forbruger når som helst logge dig ind på din egen konto og følge udviklingen i forbruget, se udvalgt korrespondance, budgetter, årsopgørelser og øvrige stamdata.

Forbrug, aflæsninger og temperaturer

 • Ved hjælp af "indholdsfliser", kan du hurtigt og nemt danne dig et overblik over, om du er foran eller bagefter dit forventede forbrug. Du kan i tillæg se, hvordan vejret har artet sig i selvsamme periode. Der udstilles også en "indholdsflise" med gennemsnitlig fremløbs- og returtemperatur samt værkets forventning til den gennemsnitlig returtemperatur.

 • Ved hjælp af en graf får du en visuel opstilling af dit forbrug pr. år, måned eller dag. I denne graf udstilles i tillæg det forventede forbrug. Hvis der er "huller" i forbruget vil dette blive udjævnet og markeret i grafen.

 • Ved hjælp af en graf får du en visuel opstilling af frem- og returtemperatur i dit anlæg. I tillæg udstilles forventningen til returtemperaturen samt et neutralt bånd i diagrammet.

 • Du kan downloade seneste fem års forbrug, aflæsninger og temperaturer til et regneark.

 • E|Forsyning giver mulighed for at give adgang til, at eksempelvis boligadministratorer og viceværter kan se flere forbrugeres forbrug individuelt.

Forbrugsalarmer

 • Der er mulighed for at sætte E|Forsyning op til at sende en e-mail hvis dit forbrug er højere end forventet. Det samme gør sig gældende hvis din returtemperatur er over den forventede returtemperatur.

 • Som standard er systemet sat op til at reagere hvis forbruget af varme er højere end 20% i en 30 dages periode. Procentsatsen kan ændres så den passer til dit ønske.

 • Som standard er systemet sat op til at reagere hvis returtemperaturen er mere end 3 gr. højere end det forventede over en 7 dages periode. Grænseværdien på 3 gr. kan ligeledes ændres efter ønske.

 • Det er valgt at se forbruget over 30 dage da enkelte dage med koldt vejr kan påvirke uheldigt så systemet reagerer unødigt. Det samme gør sig gældende for returtemperaturen som er sat til 7 dage for at undgå at systemet ikke reagerer på fejl i installationen.

 • Indstilling af hvor ofte alarmerne udsendes på mail bestemmes af dig. Det kan være hver dag, på uge- eller månedsbasis. Hvis der ønskes udsendelse på ugebasis vil det fremadrettet altid være den samme dag, f.eks. tirsdag. På månedsbasis vil det altid være den samme dato i en måned.

 • Hvis systemet reagerer enten på højt forbrug eller høj returtemperatur vil det altid være på ovenstående præmisser. Udsendelse på dagsbasis vil give det mest præcise billede af situationen, men vil samtidig sende mail dagligt indtil problemet er løst. Ved udsendelse på månedsbasis kan en evt. "fejl" som er kortvarig (eksempelvis meget koldt vejr i en forventet lun periode) udlignes og ikke få systemet til at reagere.

Økonomi, styringstabeller, kontrakter m.v.

 • Du kan som forbruger se, gemme og udskrive alle de dokumenter, hvor værket har givet tilladelse. Det kan være opgørelser, budgetter, styringstabeller, kontrakter m.v.
   
 • Du kan få udstillet et "beregnet varmeregnskab", der giver et bud på, hvad slutresultatet på årets opgørelse vil blive.

Administration af login og adgang til andre forbrugere

 • Du kan som forbruger vælge dit eget brugernavn (e-mailadresse) og kodeord.
   
 • Du kan nulstille dit password, hvis der er indtastet en e-mailadresse på brugeren. *Se nederst på siden
   
 • Du kan indtaste og gemme dit telefonnummer og mailadresse til værkets brug.
   
 • Hvis du har tilknyttet mere end én installation, bliver du præsenteret for en side, hvor du skal vælge installation.
   
 • Du kan til- og afmelde dig SMS-service.

 

Download E|Forsyning appen her.

 

//