Forstå den faste afgift på din varmeregning

Fast afgift, effektbidrag, abonnement… Det kan være svært at navigere i de mange begreber og tal, der står på din varmeregning. Men én ting er sikkert: Jo flere forbrugere, jo billigere bliver prisen, som du skal betale for at blive forsynet med varme.

Hos Tørring Kraftvarmeværk betaler forbrugerne en fast afgift i form af abonnement og effektbidrag. Den faste afgift går til investeringer i selve produktionsanlægget. Et anlæg, som hos Tørring Kraftvarmeværk er billigt i drift og på den lange bane giver en væsentligt lavere varmeregning til forbrugerne. 

Hvad betyder begreberne?

 • Abonnement: Betaling for at have målere og dækker de faste udgifter, der er forbundet med at installere og vedligeholde varmemålerne.
 • Effektbidrag: En fast udgift baseret på størrelsen af din bolig, som dækker værkets faste omkostninger.

Her kan du se taksterne for den faste afgift.

I dag er den faste afgift for et standardhus på 130 m2 6.600 kr. om året inkl. moms.  Det afspejler dermed den pris, det koster at holde værket kørende – uanset hvor meget eller lidt varme, der bliver brugt hos forbrugerne. 

”Bestyrelsen har besluttet at følge vejledningen fra Dansk Fjernvarme og Energitilsynet, som siger, at værkets faste udgifter skal dækkes af faste afgifter. Vi kalder det retfærdig varme, fordi alle forbrugere bidrager solidarisk som en fælles investering i værket,” siger Torben Alex Nielsen, der er direktør hos Tørring Kraftvarmeværk.

Forskellige afgifter hos værkerne

Som forbruger kan man godt opleve, at priserne på fjernvarme varierer fra værk til værk. Men det er der en god grund til. Prisen på fjernvarme afhænger nemlig af, hvor gode det enkelte værk er til at investere i nye anlæg og reducere omkostninger på drift og vedligehold. 

Derudover er du også nødt til at sammenholde alle faste og variable omkostninger. På den måde får du et retvisende billede af det samlede forbrug, da værker kan registrere priser på hver deres måde. 

Bliv klogere på din varmeregning

 • Faste afgifter på varmeregningen er fælles investeringer. Den faste afgift går f.eks. til administration, investeringer i anlæg, rør og vedligeholdelse af værket. De er som regel uafhængige af dit forbrug. Jo flere der deler regningen, jo billigere bliver afgiften.
 • Variable afgifter på varmeregningen afhænger af den varme, du bruger, og vil typisk være en pris pr. kWh. Du skal måske også betale en afkølingstakst, hvis dit returvand er for varmt, fordi du ikke udnytter varmen godt nok.

Investering i fremtiden

Tørring Kraftvarmeværk har de senere år lavet nye investeringer, som på sigt skal gøre fjernvarmen både grønnere og billigere. Som forbruger kan det dog være rart at vide, hvad man får for sine penge. 

”Hver gang vi overvejer at investere, foretager vi en række forskellige beregninger. Det skal kunne betale sig for os, forbrugerne og samfundet. Giver det ikke et positivt resultat, laver vi ikke investeringen,” siger direktøren.

Værkets investeringer:

 • En større gasmotor (kraftvarme)
 • En motor, der producerer el – som bliver solgt til det offentlige elnet
 • To solvarmeanlæg
 • En træpillekedel med tilhørende absorptionsvarmepumpe
 • En eldreven luft/vand-varmepumpe
 • Flere fjernvarmeledninger, som konverterer naturgaskunder til fjernvarmekunder

Her kan du læse mere om værkets rejse mod en grønnere fremtid.

”Sommerhalvåret dækkes af ren solvarme, mens varmen resten af året er en kombination af solvarme, træpiller, el-varmepumpe, kraftvarme og gaskedel. Vi prioriterer altid, sådan at vi bruger den billigste produktionsenhed først,” forklarer Torben Alex Nielsen.

I dag er solvarmeanlægget så stort, at det næsten kan forsyne det samlede forbrug af varme og varmt vand mellem april og september.

Om vinteren viser de andre investeringer sin gavn. Hos Tørring Kraftvarmeværk går overskudsvarme ikke tabt, men bliver lagret til senere brug i fire akkumuleringstanke. Tre af tankene er på 620 m3 og kan lagre 108 MWh varme tilsammen, mens den største tank er 2.500 m3 og kan lagre 175 MWh. Akkumuleringstankene er med til at fjerne de dyre udsving på varmeregningen, fordi der altid er varme til rådighed.

Flere forbrugere er godt

Som kollektiv varmeforsyning afhænger beløbet på den enkelte forbrugers varmeregning af, hvor mange forbrugerne der er. Jo flere der kommer ind i fællesskabet til at dele de faste omkostninger, jo billigere bliver det for hver enkelt. Men fjernvarme er ikke bare godt for pengepungen, det er også godt for den grønne omstilling.

”Fjernvarmen er godt på vej til at blive 100 procent CO2-neutral til gavn for den grønne omstilling og forbrugerne,” siger Torben Alex Nielsen. 

Her kan du blive klogere på, hvad flere forbrugere betyder for dig.

Sådan kan du selv gøre varmeregningen billigere

 • Vær fornuftigt og fyr kun op, når det er koldt
 • Sørg for, at din bolig er godt isoleret
 • Reducer dit brug og temperaturen af det varme vand
 • Hav et varmeanlæg, der er godt indreguleret og termostatstyret
//