Varmeprisen stiger… Men det bliver godt igen!

I 2022 kommer prisen på varme til at stige. Det er træls – for at sige det på godt jysk. Hos Tørring Kraftvarmeværk kan vi desværre ikke forudsige prisen på det, vi varmer op med. Men vi kan holde prisen på varme så lav som muligt ved at veksle mellem forskellige varmekilder. Det er fordelen ved at være et fjernvarmeværk.

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at priserne på gas er steget i vejret. Heldigvis bruger Tørring Kraftvarmeværk kun gas til 46 % af opvarmningen, når vi medregner overskudsvarmen fra kraftvarmeværket. Det er en selvfølgelig en andel, som forbrugerne vil kunne mærke på varmeregningen. Forbrugsprisen er nemlig steget med omkring 9%. Til gengæld ser det ud til, at den faste afgift bliver sat lidt ned.

”Priserne på el og naturgas er desværre steget meget kraftigt. Det påvirker også Tørring Kraftvarmeværk. Men fordi vi anvender forskellige varmekilder i produktionen, kommer prisstigningerne ikke til at ramme forbrugerne lige så hårdt,” siger Torben Alex Nielsen, der er direktør hos Tørring Kraftvarmeværk.

Varmesmæk til værkerne

Men hvor hårdt kommer forbrugerne til at mærke stigningerne? Vi har spurgt direktøren, hvordan priserne for de forskellige varmekilder kommer til at se ud i 2022.

”Prisen på solvarme påvirkes næsten ikke, fordi vi kun har udgifter til strøm på pumperne. Prisen på træpiller stiger heller ikke,” siger Torben Alex Nielsen og fortsætter:

”De helt store syndere er el og gas. På den elektriske varmepumpe påvirker prisstigningen på strøm kun værket med en tredjedel. Det skyldes, at virkningsgraden, også kaldet COP-værdien, eller varmepumpens effektivitet, er over 3. Hvis virkningsgraden på varmepumpen stiger, bliver varmeproduktionen billigere. Hvis pumpen eksempelvis bruger 1 MWh strøm, så afgiver den 3,6 MWh varme. Derfor påvirkes stigningen på el i mindre grad her,” forklarer han og påpeger, at gaspriserne er steget næsten 6 gange.

 

”Vi bruger gas ved produktionen af kraftvarme, men fordelen er her, at prisen på den strøm, vi sælger ved at producere kraftvarme, er steget, hvilket minimerer stigningen på forbrugernes varmeregning. Produktionsprisen på den varme, som kommer fra kraftvarmeværket, stiger altså fra 275 kroner til 550 kroner per megawatt-timer (MWh). Naturgaskedlen bruger vi kun i nødstilfælde, for eksempel på rigtig kolde dage, og her er varmeprisen 1000 kroner per MWh,” siger direktøren.

Forventet produktionsfordeling i 2022

Hos Tørring Kraftvarmeværk er vi godt på vej til at indfri vores mål om at levere 100% CO2-neutral varme. I 2022 forventes produktionen af varme at fordele sig på følgende varmekilder:

  • Solvarme: 24% (CO2-neutral)
  • El-varmepumpe: 25% (CO2-neutral)
  • Træpiller: 18% (CO2-neutral)
  • Kraftvarme: 27% (led i elproduktionen, betragtes som fossilfri overskudsvarme)
  • Gaskedel: 5% (udleder CO2)

Hvad med den faste afgift?

Vi har før forklaret, at den faste afgift dækker Tørring Kraftvarmeværks faste udgifter. Vi kalder det retfærdig varme, fordi alle forbrugere bidrager solidarisk som en fælles investering i værket. Det betyder dermed, at jo flere forbrugere der kommer til, jo flere er der til at betale regningen.

”Vi er blevet flere forbrugere i vores varmefællesskab. Derfor nedsætter vi den faste afgift per kvadratmeter fra 45 kroner til 43,13 kroner. Det årlige målerabonnement falder også fra 750 kroner til 531,25 kroner. Desværre stiger forbrugsprisen på grund af de kraftigt stigende el- og gaspriser. Det betyder, at forbrugerne skal betale 487,5 kroner per MWh i stedet for 390 kroner,” forklarer Torben Alex Nielsen og tilføjer:

”Vi har en vision om, at varmeprisen for et standardhus på 130 m2 skal være den laveste i Hedensted Kommune. Med de nye varmepriser stiger forbrugsprisen fra 13.822 kroner til 14.964 kroner om året, hvis man forbruger 18,1 MWh. Det er heldigvis de færreste, der gør det. I gennemsnit opvarmer man et hus i Tørring med 14,3 MWh om året, og i nye huse, der er bedre isoleret, ligger forbruget på omkring det halve,” siger direktøren.

Bliv klogere på den faste afgift lige her.

Fremtidens varmepriser

Spørgsmålet er, om prisniveauet på varme kommer til at stabilisere sig igen?

”Det er desværre svært at forudsige priserne på et uforudsigeligt marked. Men leverandørerne forventer et fald på de forud aftalte priser. Problemet er, at vindmøllestrøm, vandkraft og udenlandsk gas har stor indflydelse på, hvordan prisen bliver,” forklarer Torben Alex Nielsen.

Heldigvis hjælper det på varmeregningen, at Tørring Kraftvarmeværk veksler mellem mange forskellige varmekilder. Men indtil varmeprisen falder igen, er der meget, du selv kan gøre for at minimere din varmeregning. Også på et marked med svingende priser.

Fire fif til et fornuftigt varmeforbrug

  • Fyr kun op, når det er koldt
  • Sørg for, at din bolig er godt isoleret
  • Reducer dit brug og temperaturen af det varme vand
  • Hav et varmeanlæg, der er godt indreguleret og termostatstyret
//