Download E|Forsynings-Appen her

Login hjælp

Første gang, du logger ind, skal du bruge dit forbrugernummer som brugernavn samt en firecifret adgangskode. Du finder disse oplysninger på årsopgørelsen fra værket.

Du kan også henvende dig til værket for at få oplyst forbrugernummer og adgangskode. Vi skal bruge målernummer for at oplyse disse. Målernummer kan ses direkte på varmemåleren. 

  • Få et enkelt og grafisk overblik over forbruget - herunder evt. udsving
  • Sammenlign mellem sidst aflæste forbrug og forventet forbrug
  • Årsopgørelser og budget

 

App'en kan hentes til både Android og iOS, og den er optimeret til både smartphones og tablets.

//