God energi og drivkraft er noget, vi deler

Tørring Kraftvarmeværk er et stærkt, lokalt fællesskab. Vi er gået sammen om at sikre, at borgere i boliger og andre lokale bygninger får varme. Nemt, bekvemt og uden mærkbare afbrydelser. Ganske enkelt.

Som fællesskab ejer vi tilsammen Tørring Kraftvarmeværk. Vi er borgere, som er gået sammen i et delefælleskab omkring drivkraft og god energi. Det er et demokratisk fællesskab, hvor alle er med ligeværdigt, og overskuddet deles i fællesskabet. Alle har derfor indflydelse på beslutninger for værkets udvikling. 

Vores visioner
Vi har nogle visioner, som gælder for værket i dag og er med, når vi rækker ud i fremtiden. De lyder sådan:

  • Brugerne skal altid, og uden mærkbare afbrydelser, forsynes med varme 
  • Prisen for opvarmning af et standardhus på 130 m2 i Tørring skal være laveste i Hedensted Kommune
  • Flertallet af forbrugerne forstår bestyrelsens beslutninger om den faste afgift 
  • Tørring Kraftvarmeværk leverer til enhver tid varme til mere end 90% af alle husstande i Tørring 
  • Tørring Kraftvarmeværk har i 2030 reduceret CO2-udslippet med 80%, og værket er CO2-neutralt i 2050 

Fundament for fremtiden
Så vi er et fællesskab, der forener det nemme, bekvemme og billige med den gode samvittighed. Vi kigger ud i fremtiden, som vi alle har et ansvar for. Og vi er allerede godt i gang med de gode initiativer. Vi har investeret i en fælles varmepumpe, solvarme og sender også overskud fra værkets el-produktion videre til værkets fjernvarmeanlæg. Det er cirkulært og understøtter, at god energi og drivkraft er noget, vi deler. 

Vi er allerede mange – og jo flere vi bliver, jo billigere bliver varmen. 

Du er mere end velkommen i fællesskabet.

//