Hvor kommer varmen fra?

Når du åbner for den varme hane eller tænder for radiatorer og gulvvarme, så ved du altid, at varmen virker. Det er vores vigtigste opgave som varmeværk.

Men vi har også en anden vigtig opgave. For i virkeligheden er det ikke tilfældigt, hvor varmen kommer fra. Hos Tørring Kraftvarmeværk arbejder vi nemlig med klimavenlige energikilder, da vi mener, at vi som forsyningsselskab har et stort ansvar for vores omgivelser.

OM SOMMEREN kommer alt varmen i din husstand fra Tørring Kraftvarmeværks solvarmeanlæg. Det betyder, at varmen i den periode er 100% klimaneutral.

OM VINTEREN på rigtig kolde dage brugte vi i 2021 kun 5% naturgas – som den eneste fossile brændsel på værket generelt. Det vil vi selvfølgelig gerne have endnu længere ned.

 

Sæt den rigtige temperatur på dit anlæg

Vidste du desuden, at det er en god ide at ændre temperaturen på dit anlæg i takt med, at det bliver koldere eller varmere udenfor i løbet af året? For at spare både penge og CO2. På de fleste anlæg kan man indstille temperaturen til henholdsvis opvarmning af boligen og brugsvandsopvarmning (badevandet og til den varme hane). Hvis du er heldig, har du et hus, hvor det sker automatisk gennem en udeføler.

OPVARMNING

Radiatorer: Hvis dit hus har radiatorer, kan du ved særlig hård frost skrue op på 60°C, som vist på billedet. Men husk at skrue ned igen, i takt med at det bliver lunere udenfor.

Gulvvarme: Har du udelukkende gulvvarme, er det nogle andre temperaturer, du skal forholde dig til. Her ligger temperaturen typisk 27-35°C til gulvvarmedelen. Men sørg stadig for at justere i løbet af året.

BRUGSVAND

Varmeveksler: Det vand, der kommer ud af hanerne, skal typisk med en varmeveksler ligge mellem 45 og 50°C

Varmvandsbeholder: Har du en varmtvandsbeholder bør den være 55°C for undgå bakteriedannelse.

 

//