Ofte stillede spørgsmål og svar

De spørgsmål som oftest bliver stillet, fra vores nuværende og kommende forbrugere, har vi samlet her under. Hvis du ikke kan finde svar på det du gerne vil vide, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

 

Om fjernvarme
Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Skifter du fra at opvarme med olie, el eller naturgas er du med til at nedbringe CO2-udslippet, samtidig med at du fra dag 1 sparer på din varmeregning.

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt.

Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit.

Fjernvarme er også godt for miljøet.

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand af gangen, men for flere tusinde.

Hvordan fungerer fjernvarme?

Sådan fungerer fjernvarmen

  • Vi lægger fjernvarmrør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme vandet i dit køkken og bad og i dine radiatorer.

  • Du får et fjernvarmeanlæg, der hverken lugter eller støjer. Det sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.

  • Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 
Kan jeg have brændeovn eller pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Ja, det kan du godt.

Kan jeg have gulvvarme på badeværelset hele året?

Ja, du kan sagtens have gulvvarme på badeværelset eller andre steder i dit hus hele året. Det er op til dig.

Du kan selv indstille dit anlæg efter dit behov.

Kan jeg om sommeren lukke for mit varmesystem?

Ja, i tilslutningsanlægget kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand i sommerperioden.

Når du slår sommerdrift fra, vil anlægget igen sende varme ud i dine radiatorer eller gulvarme.

Kan jeg fravælge fjernvarme igen?

Bor du i en ejendom, hvor tilslutning har været frivillig, kan du udtræde af selskabet iht. vores betingelser, som du kan finde på vores hjemmeside.

Hvad er forskellen på andelshaver og varmeaftager?

Hvis du er andelshaver, har du stemmeret og taleret på vores generalforsamling, og hvis du er varmeaftager, har du ikke stemmeret eller taleret.

Uanset hvad du er, hæfter du ikke for selskabets gæld.

 

 

Fjernvarmetilslutningen udvendigt og indvendigt
Hvordan får jeg fjernvarmestikket ind og hvor lang tid tager det?

Når vi modtager aftalen om at få fjernvarme retur i underskrevet stand, kontakter vi dig for et besøg, så vi kan blive enige om, hvor i huset stikket skal føres ind. Anlægsarbejdet tager normalt 5 arbejdsdage, men nogle gange kan der være forsinkelser.

Hvornår er I færdige med vejarbejdet i mit område?

Fjernvarmerør skal som bekendt ned i jorden – og når den skal rulles ud til så mange i området, betyder det desværre, at vi ikke kan undgå at fylde på vejene, spærre og rode.

Vi sørger selvfølgelig altid for at være mindst muligt til gene – og rydde op efter os selv, når vi er færdige.

Hvor meget fylder et fjernvarmeanlæg?

Vores fjernvarmeanlæg kan indbygges i et standart 60’er skab.
Dimensioner: Højde 80 cm. Bredde 55 cm. Dybde 40 cm.

Hvem fjerner mit eksisterende anlæg inden fjernvarmen installeres?

Dette arbejde aftaler vi nærmere, når vi foretager en besigtigelse.

Kan jeg placere mit anlæg et andet sted end hvor mit fyr stod?

Ja, der er muligheder for at placere den nye fjernvarmeunit et andet sted.

Mulighederne kan vi drøfte med dig under besigtigelsen. Du er også velkommen til at kontakte for yderligere drøftelser.

Kan jeg bruge min gamle radiatorer, hvis jeg skifter til fjernvarme?

Ja, de kan også benyttes til fjernvarme.

Skal jeg stadig bruge min gamle varmtvandsbeholder?

Nej, i den nye fjernvarmeunit er der indbygget en gennemstrømningsvandvarmer, som giver varmt vand når du åbner for den varme hane. Den løber aldrig tør for varmt vand og er meget økonomisk i brug.

Hvor lang tid skal jeg undvære varme/varmt vand ved opsætning af tilslutningsanlæg?

Installationen kan normalt klares på 1-2 dage.

Jeg har cirkulation på mit varme vand, hvad gør jeg, hvis jeg vælger et tilslutningsanlæg?

Cirkulationsledningen bibeholdes og tilsluttes anlægget.

 

 

Varmeregningen med fjernvarme
Hvad koster det at have fjernvarme?

Du kan benytte vores beregner på vores hjemmeside eller kontakt os for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom.

Du kan altid finde de opdaterede og gældende priser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmepris og Motivationstarif) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. Varmeprisen afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del består af Grundbidrag, som du betaler ud fra størrelsen på dit hus, og hvorvidt det er et lavenergihus. Vi anvender det antal m2 boligareal (eller erhvervsareal), som står registeret i BBR-registreret.

Se vores takstblad

Hvad dækker den variable- og faste del af varmeregningen?

Fjernvarmen er non-profit. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet, vedligeholdelse og lønninger til personale. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er.

Det faste bidrag er baseret på areal, fordi husets størrelse er en indikator for, hvor meget huset trækker på vores produktions- og distributionskapacitet.

Er der forskel på udgifter og indtægter i løbet af et år, så indregnes det i varmeprisen året efter og kommer derved retur til forbrugerne.

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Varmeforbruget i en bolig er helt individuelt.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til at beregne din forventede varmepris eller brug vores beregner

Varmepris i et standardhus

Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med 1980-isolering og et forbrug på 18,1 MWh. Det svarer til et forbrug på 0,14 MWh pr. m2

 

 

Siden opdateres løbende. Sidst opdateret september 2023.

//