Fremtidigt arbejde

Her kan du holde dig opdateret om fremtidigt arbejde hos Tørring Kraftvarmeværk.

Tørring Kraftvarmeværk arbejder for en grønnere fremtid, hvor værket producerer CO2-neutral varme. I dag kommer mindre end 10% af varmeproduktionen fra gaskedlen. Det betyder, at målet om CO2-neutral varmeproduktion for længst er indfriet. 

Så det går faktisk ret godt med de fem visioner for fremtiden. Visioner, som også har medført konkrete investeringer i 2021 – f.eks. et større varmepumpeanlæg, der bruger strøm til at producere varme. Alle investeringer har til formål at levere driftssikker og billig varme til forbrugerne og fremme den grønne omstilling.

Læs mere om de nye forsyningsmuligheder her.

Sidst opdateret den 31. marts 2022

//