Projektet

Status

Borgermøde afholdes tirsdag d. 4. juni 2024 klokken 19.00-21.00 i Ølholm Forsamlingshus, Skolevej 103, Ølholm, 7160 Tørring. På mødet vil Tørring Kraftvarmeværk og Anesco præsentere sig selv og de planer, vi har for området. Desuden vil vi redegøre for de rettigheder, man har som nabo til projektet.

Opdateret VE ansøgning skal indsendes senest den 30. juni til Hedensted Kommune.

Om projektet:

 • Projektet ligger på arealet imellem den Midtjyske Motorvej, Vestvejen samt Viborg Hovedvej samt arealet syd for den Midtjyske Motorvej. Øst for projektområdet på den anden side af Viborg Hovedvej ligger et industriområde. Resten af vejen rundt om projektet ligger der åbne marker.

 • Projektet er et vindmølle- og solcelleprojekt med 1 vindmølle og ca. 32 hektar solceller.

 • Vindmøllerne vil have en tiphøjde på maks. 150 meter målt fra terræn til vingespids, når en vinge står i lodret position.

 • Den forventede produktion vil være ca. 53.110 MWh pr. år, svarende til ca. 11.800 husstandes gennemsnitlige årlige elforbrug.

 • Energipark ved Tørring / Ølholm forventede levetid er minimum 30 år.

 • Projektet vil indbetale til Grøn Pulje i Hedensted Kommune. Grøn pulje er en statsligt besluttet puljeform. Den vil blive oprettet, når projektet etableres.
  Midlerne i Grøn pulje kan Hedensted Kommune efterfølgende bruge til gavn for VE anlæggets naboer, lokalsamfundet og den berørte kommune.
  Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg, samt grønne tiltag i kommunen. Såfremt projektet etableres med 1 Vestas V136 4,2 MW vindmølle og et 32 hektar solcelleanlæg vil det medføre et beløb til Grøn Pulje på ca. kr. 1.549.000, -. Dette forventes at stige pga. nye retningslinjer som er på vej fra Christiansborg til 4.514.600 DKK fra august 2024. 

 • Ved etablering af en solcellepark vil Anesco yde et årligt tilskud på kr. 75.000 til lokalområdet.  Det årlige tilskud vil være gældende i hele solcelleanlæggets levetid, hvilket for en 30 års periode svarer til kr. 2.250.000. I samarbejde med lokalsamfundet stiftes en forening med det formål, at anvende midlerne i lokalområdet til glæde og gavn for så mange af de lokale borger som muligt. Dette tilskud ydes ud over de lovbestemte kompensationsordninger, samt tilskud til ”Grøn Pulje”.  

Baggrund for projektet

Hedensted kommune indkaldte til Open Call for vindmøller den 1. juni 2023. Forslag skulle indsendes senest den 31. august.
Kommunen modtog 26 forslag. På Vækst & Klima møde den 4. december 2023 besluttede kommunen, at de velvilligt vil se på projekter med forsyning til fjernvarmen.
Opdateret VE ansøgning skal indsendes senest den 30. juni 2024 

Tørring Kraftvarmeværk og Anesco vil gerne bidrage til den grønne omstilling.
Tørring Kraftvarmeværk ønsker at få reduceret kraftvarmeværkets CO2-udslip med 80%.
Vi vil fremtidssikre konkurrencedygtig og grøn fjernvarme de næste 30 år - til en stabil pris til gavn for Kraftvarmeværkets forbruger.

Anesco Danmark ApS

Udvikler større og mindre solcelleparker i Danmark. Har udviklet ca. 112 solcelleparker siden 2010 i Storbritannien. Parkerne tegner sig for mere end 525 MW svarende til 200.000 husstandes forbrug om året. 

Hos Anesco er det deres mission at fremskynde overgangen til en bæredygtig fremtid med lav CO2-udledning ved at muliggøre investeringer i store solcelleparker.

Læs mere her

Projektet er placeret på arealet imellem Midtjyske Motorvej, Vestvejen, Viborg Hovedvej samt på arealet syd for den Midtjyske Motorvej.

 

 

 

//