Vi arbejder mod en grønnere fremtid

Hos Tørring Kraftvarmeværk er det altid fællesskabet og den lave varmepris, der kommer først. Det fundament har vi på plads. Derfor arbejder vi nu med større visioner om at gøre varmen i Tørring grønnere. Heldigvis går det ikke ud over den sikre, nemme og billige varme, som du får hjemme hos dig.

Når du åbner for den varme hane eller tænder for radiatorer og gulvvarme, så ved du altid, at varmen virker. Det er vores vigtigste opgave som varmeværk. Men vi har også en anden vigtig opgave. For i virkeligheden er det ikke tilfældigt, hvor varmen kommer fra. Hos Tørring Kraftvarmeværk arbejder vi nemlig med klimavenlige energikilder, da vi mener, at vi som forsyningsselskab har et stort ansvar for vores omgivelser.

Så hvor kommer varmen fra?

Om sommeren kommer alt varmen i din husstand fra Tørring Kraftvarmeværks solvarmeanlæg. Det betyder, at varmen i den periode er 100% klimaneutral. 

Den klimaneutrale varme er lige nu ikke tilstrækkelig om vinteren, hvor der bliver skruet højere op for temperaturen i de enkelte husstande for at holde varmen på de kolde dage. Det betyder, at vi er nødt til at supplere med vores pillefyr, naturgas og varmepumpe. Sidst nævnte producerer CO2-fri varme.

Varmepumpen og gasmotoren supplerer hinanden godt. Når der er lave elpriser, kan vi lave billig varme med vores varmepumpe. Når elprisen er højere, starter vi i stedet gasmotoren og tjener penge på strømmen samtidig med, at vi fylder tankene op med varmt vand.

I de sjældne perioder hvor vi har en rigtig kold vinter i Danmark, kan vi tænde gaskedlerne. På den måde sikrer vi, at vi altid har nok varme til alle fjernvarmebrugerne i Tørring. 

Sådan gør vi varmen grønnere

Selvom gassen lige nu er nødvendig for hele tiden at sikre os nok varme, så arbejder vi på at skille os af med den på sigt. Det kommer til at foregå gradvist.

Første skridt er at finde en erstatning for vores to gaskedler, der ikke overholder de fremtidige krav. Her undersøger vi fortsat de bedste muligheder for Tørring Kraftvarmeværk og vores forbrugere. 

Næsten skridt er at udnytte vores nye varmepumpe bedre. Det er desværre ikke op til os, da det afhænger af elpriserne. Varmepumpen står lige nu klar til at komme i fuld funktion, og vi sætter den i drift, så snart elpriserne er gunstige til det. Jo mere vi kan tage den varmepumpe i brug, jo mere kan vi skrue ned for gassen.

Klima og pris følges ad

Den nye kollektive varmepumpe er vores seneste grønne investering. Ud over at den er en del af vejen i en grønnere retning, så bidrager den også til, at vi i 2021 har sat varmeprisen ned. Det er altså et levende bevis på, at de grønne visioner ikke kommer til at gå ud over din varmeregning. 


Tværtimod, så er vores forventning, at den grønne omstilling går hånd i hånd med en billigere varmepris.

//