Tørring Kraftvarmeværk gør status på fremtiden

27. september 2021

Tørring Kraftvarmeværk gør status på fremtiden

Årets generalforsamling bød på en drøftelse af de fem visioner for fremtiden, som bestyrelsen i Tørring Kraftvarmeværk har formuleret. Men hvor langt er værket kommet med at indfri visionerne? Og hvad betyder det for forbrugerne?

Den 22. september afholdt Tørring Kraftvarmeværk den længe ventede generalforsamling for 2021. Her var fremtiden for varmeværket på dagsordenen, og deltagerne fik et indblik i, hvor langt værket er kommet med at indfri de fem visioner for fremtidens fjernvarme. Visioner, som skal gøre fjernvarmen grønnere, billigere og bedre til gavn for forbrugerne.

Arrangementet tiltrak 30 interesserede borgere fra lokalområdet. Et fremmøde, som er vigtigt, fordi forbrugerne kan få indblik i fjernvarmens betydning og være med i demokratiske beslutninger for værket.

”Vi vil altid gerne have mange fremmødte til vores generalforsamling, og vi ønsker at skabe en generalforsamling med en god dialog og forsvarlige beslutninger til gavn for forbrugerne,” siger Torben Alex Nielsen, der er direktør hos Tørring Kraftvarmeværk.

Billigere fjernvarme for forbrugerne

De fremmødte var blandt andet optagede af økonomien. Alle visionerne kræver økonomiske midler. Derfor har Tørring Kraftvarmeværk indgået et samarbejde med den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras.

”Vores samarbejde med Niras er blevet muligt, fordi vi i starten af september fik tilsagn fra Energistyrelsen om økonomisk støtte til rådgivning. På den baggrund har Niras indledt en screening, som viser, hvor vi konkret kan spare penge. Besparelser, som i sidste ende kommer forbrugerne til gode,” siger Torben Alex Nielsen.

Niras’ indledende screening har vist besparelsespotentiale inden for produktion, distribution og samarbejde med andre forsyninger. På den baggrund har de anbefalet rådgivning på alle tre områder.

”Den første screening viste et årligt besparelsespotentiale for hver forbruger på 800 kr. i forhold til produktion, 1.700 kr. for distribution og 1.000 kr. for samarbejde med bl.a. Ølholm Lokalvarme,” fortæller Torben Alex Nielsen.

Status på de fem visioner

Tilskuddet fra Energistyrelsen skal altså gavne forbrugernes pengepung. Et mål, som også de fem visioner taler ind i. Men hvordan går det med visionerne?

 

Fem formuleringer for fremtiden

 1. Vi vil levere driftssikker, nem og bekvem varme
  Vi passer produktionsapparat og rør – og overvåger anlægget 365 dage om året.
 2. Vi vil levere den billigste varme i Hedensted Kommune målt på et 130 m2 standardhus
  Vi ser på ændringer i produktionen, f.eks. flere varmepumper, elkedler og nye solpaneler.
 3. Vi vil levere varme til en retfærdig, fair og gennemskuelig pris
  Alle forbrugere betaler den samme andel af de faste afgifter.
 4. Vi vil have flere forbrugere tilsluttet Tørring Kraftvarmeværk
  Jo flere forbrugere vi er, jo lavere bliver den faste afgift.
 5. Vi vil passe på klimaet
  Målet er at reducere CO2-udslippet med 80% inden 2030 og producere 100% CO2-neutral varme i 2050.

 

Den første vision om driftssikker, nem og bekvem varme kræver en stærk organisation. Derfor har værket ansat en ny driftsmester, så der nu er fire medarbejdere til at passe og holde øje med værket. En driftssikker forsyning stiller også krav til klar kommunikation til forbrugerne. Det skal den nye hjemmeside og SMS-varslingssystemet bidrage til.

Den anden vision handler om at levere den billigste varme i hele Hedensted Kommune. 

”Lige nu ligger vores fjernvarmepris på det samme som landsgennemsnittet. Det er faktisk kun Uldum Varmeværk, som i mange år har brugt træflis som brændsel, der ligger lidt lavere end os,” forklarer Torben Alex Nielsen.

Den tredje vision handler om gennemskuelige priser. For det er vigtigt, at forbrugerne forstår, hvorfor de skal betale en fast afgift. Denne forståelse skal styrkes gennem en målrettet kommunikationsstrategi, der skal informere værkets eksisterende og potentielle kunder om grundlaget for fjernvarmeprisen – også sammenlignet med andre priser.

Forudsætningen for en stærk forretning er flere kunder. Derfor handler den fjerde vision om at få flere forbrugere til fællesskabet. I dag leverer værket varme til mere end 90% af Tørrings husstande i det nuværende forsyningsområde.

”Vi har nået vores mål, og vi er hele tiden i dialog med folkene bag nye udbygningsplaner, så vi kan få flere forbrugere og dermed billigere fjernvarme for alle,” siger Torben Alex Nielsen.

Fjernvarmen er netop kommet til Dyrekvarteret, og værket arbejder på fjernvarme ved boligkvartererne på Torvegade og Sønderbrogade samt ved Slårupvej og Vongevej. Værket kigger også på at udvide fjernvarmen til nye udstykninger, bl.a. 100 nye lejeboliger på Ålevej og Kirkevej. Fra 2022 kommer den også til Egholm Park, den tidligere Action Park, samt kommende udstykninger langs Melhedevej.

Den sidste vision handler om en grønnere fremtid, hvor værket producerer CO2-neutral varme. I dag kommer mindre end 10% af varmeproduktionen fra gaskedlen. Det betyder, at målet om CO2-neutral varmeproduktion for længst er indfriet. 

Så det går faktisk ret godt med de fem visioner for fremtiden. Visioner, som også har medført konkrete investeringer i 2021 – f.eks. et større varmepumpeanlæg, der bruger strøm til at producere varme. Alle investeringer har til formål at levere driftssikker og billig varme til forbrugerne og fremme den grønne omstilling.

Læs mere om de nye forsyningsmuligheder her.